Paul Masselink

PaulmasselinkAl voor mijn studie hield ik me bezig met de grondstoffenproblematiek en milieuvraagstukken op het gebied van lucht, water en grondgebruik.

Als sociaal geograaf/planoloog besteed ik veel aandacht aan een evenwicht tussen uiteenlopende aspecten van oplossingen. Mijn interesse ligt bij fundamentele oplossingen; voor de korte termijn is mijn motto: “in een keer goed” en voor de langere termijn geldt voor mij: “zet een ambitieuze stip op de horizon”.

Oorzaken van en mogelijke oplossingen voor knelpunten analyseer ik vanuit meerdere invalshoeken. Dat leidt tot uiteenlopende scenario’s. De effecten daarvan op uiteenlopende maatschappelijke terreinen breng ik via globale systeem dynamische modellen in beeld. Dat maakt het mogelijk oplossingen voor te stellen die op een evenwichtige wijze recht doen aan technische, ecologische, economische, maatschappelijke, juridische, sociale en menselijke aspecten en overwegingen.

Het plaatsen van de “ambitieuze stip op de horizon” vereist kennis van trends en ontwikkelingen op allerlei terreinen zodat men met die ambitie de toekomst een stapje voor kan zijn zonder dat er een risico op luchtfietserij bestaat.

Advertentie