Hoezo….. sociale huisvesting??

Paul Masselink, eerder gepubliceerd in Corposcoop, maart 2014

Van B-label naar Nul op de Meter
In 2012 werd het B-label niveau als te realiseren renovatiedoel door Aedes in een convenant  vastgelegd. Nu lijkt iedereen er wel van overtuigd dat dat tot onvoldoende resultaat leidt. Dat is ook niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat ongeveer 80% of ca. 6.000.000 woningen van de huidige voorraad in 2050 nog als woning dienst zal doen. Doorgaan met het lezen van “Hoezo….. sociale huisvesting??”

Advertentie