Minder auto’s op de weg

Betaalbaar en zorgeloos elektrisch vervoer met aangepast mobiliteitssysteem.

Vier ingrijpende trends en ontwikkelingen hebben een enorme maatschappelijke impact. Elektrisch rijden (1), autonoom rijdende voertuigen (2), aanschaf van diensten in plaats van producten (3) en de circulaire economie (4), gaan onvermijdelijk een belangrijke rol gaan spelen in onze toekomstige samenleving. Deze wetenschap maakt een analyse van de effecten op stedelijke en maatschappelijke vraagstukken relevant.
Doorgaan met het lezen van “Minder auto’s op de weg”

Advertentie

Hoezo….. sociale huisvesting??

Paul Masselink, eerder gepubliceerd in Corposcoop, maart 2014

Van B-label naar Nul op de Meter
In 2012 werd het B-label niveau als te realiseren renovatiedoel door Aedes in een convenant  vastgelegd. Nu lijkt iedereen er wel van overtuigd dat dat tot onvoldoende resultaat leidt. Dat is ook niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat ongeveer 80% of ca. 6.000.000 woningen van de huidige voorraad in 2050 nog als woning dienst zal doen. Doorgaan met het lezen van “Hoezo….. sociale huisvesting??”

78 miljoen euro down the drain

Paul Masselink, eerder gepubliceerd in Corposcoop, november 2013

Onlangs werd bekend dat het rijk grote energieverbruikers gaat compenseren voor hun hoge elektriciteitsrekening. Toch een bijzondere ontwikkeling.

De rijksoverheid stelt vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 78 miljoen euro beschikbaar om bedrijven met een hoge energierekening te compenseren. Die bedrijven krijgen een subsidie om de betalingen voor emissierechten te compenseren. Nu is het systeem van de handel in “emissie rechten” ingevoerd om het gebruik van fossiele energie en daarmee de uitstoot van CO2 terug te dringen. Als je veel verbruikt betaal je hoge kosten voor de emissierechten. Doorgaan met het lezen van “78 miljoen euro down the drain”