Is rioolheffing voor huurders onder het mom van “de vervuiler betaalt” gerechtvaardigd als je kijkt naar de REBen ODE staffels???

De VVD-er Veldman wil dat “de vervuiler betaalt”. Daarom moeten huurders van hem apart afval- en rioolheffing gaan betalen. Die kosten zijn door de verhuurders weliswaar al in de huur verrekend, maar toch…..die lastenverzwaring kan er nog wel bij. (Brabants Dagblad 20 juni 2016)

Ik vind ook dat de vervuiler moet betalen, dus ik kijk reikhalzend uit naar het initiatiefvoorstel van deze VVD-er om de Regulerende Energiebelasting voor iedere gebruiker gelijk te trekken. Want nu worden de  grootste vervuilers door de staffelkortingen van de REB en ODE rijkelijk beloond! Doorgaan met het lezen van “Is rioolheffing voor huurders onder het mom van “de vervuiler betaalt” gerechtvaardigd als je kijkt naar de REBen ODE staffels???”

Afscheidssymposium

Bij mijn afscheid van de provincie Noord-Brabant kreeg ik een afscheidssymposium aangeboden. Tijdens dat symposium heb ik nog eens aangegeven wat er moet gebeuren om de bestaande woningvoorraad energie neutraal te maken en waarom dit met het huidige beleid een onmogelijke opgave is. Hieronder mijn presentatie op dit symposium.

Minder auto’s op de weg

Betaalbaar en zorgeloos elektrisch vervoer met aangepast mobiliteitssysteem.

Vier ingrijpende trends en ontwikkelingen hebben een enorme maatschappelijke impact. Elektrisch rijden (1), autonoom rijdende voertuigen (2), aanschaf van diensten in plaats van producten (3) en de circulaire economie (4), gaan onvermijdelijk een belangrijke rol gaan spelen in onze toekomstige samenleving. Deze wetenschap maakt een analyse van de effecten op stedelijke en maatschappelijke vraagstukken relevant.
Doorgaan met het lezen van “Minder auto’s op de weg”

VIBA-Café 7 januari: Het eerlijke verhaal over energie nul

Paul Masselink nam afgelopen najaar afscheid als medewerker van de provincie Noord-Brabant. Hij pakte deze gelegenheid aan om zijn visie te geven op de aanpak van het energie neutraal maken van de gebouwde omgeving tot het jaar 2050.

Het gaat om een enorme opgave waarbij een simpele rekensom leert dat je elke dag 300 woningen energieneutraal moet aanpassen om in 2050 de doelstelling te halen. 35 jaar resterend, 45 werkweken per jaar, 5 werkdagen per week, maakt ongeveer 8.000 dagen. De bestaande nog aan te passen voorraad gebouwen delen door dat getal en je krijgt je dagdoelstelling. Boodschap: elke dag dat dit getal niet wordt gehaald loopt de achterstand op. Dat betekent: opschieten.

In zijn betoog voor het eerste VIBA-Café van 2016 ging Masselink in op de noodzaak van low tech, integrale en rendabele oplossingen, die de mens, het bedrijfsleven en de overheid implementeren.

Verslag VIBA Café Paul Masselink – Het eerlijke verhaal over energie nul door Joop Bensdorp.

Presentatie Power Point downloaden

Hoezo….. sociale huisvesting??

Paul Masselink, eerder gepubliceerd in Corposcoop, maart 2014

Van B-label naar Nul op de Meter
In 2012 werd het B-label niveau als te realiseren renovatiedoel door Aedes in een convenant  vastgelegd. Nu lijkt iedereen er wel van overtuigd dat dat tot onvoldoende resultaat leidt. Dat is ook niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat ongeveer 80% of ca. 6.000.000 woningen van de huidige voorraad in 2050 nog als woning dienst zal doen. Doorgaan met het lezen van “Hoezo….. sociale huisvesting??”

78 miljoen euro down the drain

Paul Masselink, eerder gepubliceerd in Corposcoop, november 2013

Onlangs werd bekend dat het rijk grote energieverbruikers gaat compenseren voor hun hoge elektriciteitsrekening. Toch een bijzondere ontwikkeling.

De rijksoverheid stelt vanaf 1 januari 2014 jaarlijks 78 miljoen euro beschikbaar om bedrijven met een hoge energierekening te compenseren. Die bedrijven krijgen een subsidie om de betalingen voor emissierechten te compenseren. Nu is het systeem van de handel in “emissie rechten” ingevoerd om het gebruik van fossiele energie en daarmee de uitstoot van CO2 terug te dringen. Als je veel verbruikt betaal je hoge kosten voor de emissierechten. Doorgaan met het lezen van “78 miljoen euro down the drain”